THPT Bình Chánh Official Forum
Bạn có phải hs trường Bình Chánh (´・ω・`)
Nếu có bạn hãy đăng kí để chúng tôi biết
và sẽ có nhiều quyền lợi hơn ^^ have fun !

??? chi co admin dc post bai nhu vay

Go down

??? chi co admin dc post bai nhu vay Empty ??? chi co admin dc post bai nhu vay

Bài gửi  Admin on 2011-07-17, 19:22

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" id="min-width" lang="vi" xml:lang="vi" ><head><title>THPT Bình Chánh Official Forum</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta name="language" content="vi" /><meta name="description" content="THPT Bình Chánh Official Forum" /><meta name="keywords" content="THPT Bình Chánh Official Forum, THPT, Bình, Chánh, Official, Forum, Bình chánh" lang="vi" /><meta name="robots" content="index, follow, noodp" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=5" title="Góc hỏi-đáp" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=20" title="Góp ý xây dựng thptbinhchanh" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=21" title="Hướng dẫn dử dụng forum" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=3" title="Tin tức" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=4" title="Hình ảnh" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=6" title="Video Clips" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=15" title="Khối 10" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=16" title="Khối 11" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=17" title="Khối 12" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=11" title="Văn Học" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=12" title="Toán" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=13" title="Vật Lí" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=14" title="Hoá học" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=26" title="Phương pháp học tập" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=29" title="Khu vườn tình yêu" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=30" title="Hạt giống tâm hồn" />

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=27" title="Tự giới thiệu- Kết bạn" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=28" title="Câu lạc bộ- Hội nhóm" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=31" title="Nhật kí" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=2" title="Âm nhạc" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=7" title="Film" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=8" title="Thể thao" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=9" title="Truyện" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=10" title="Games" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=19" title="Thủ thuật tin học" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=25" title="Thư giãn" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=32" title="Trao đổi" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="/feed/?f=22" title="Basket-Các bài không hợp lệ trong forum" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Latest topics (RSS 2.0)" href="http://thptbinhchanh.forum-viet.com/feed/" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Latest topics (ATOM)" href="http://thptbinhchanh.forum-viet.com/feed/?type=atom" />
<meta name="title" content="THPT Bình Chánh Official Forum" /><link rel="stylesheet" href="/4-ltr.css" type="text/css" /><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="THPT Bình Chánh Official Forum" /><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://www.forum-viet.com/vi/search/improvedsearch.xml" title="Search forums" /><script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script><script src="https://illiweb.com/rs3/20/frm/lang/vi.js" type="text/javascript"></script><link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://illiweb.com/rs3/20/frm/jquery/ticker/ticker.css" /><script src="https://illiweb.com/rs3/20/frm/jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function(){ticker_start(0, 100, 50, 'left', 0);});var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = 350, logInPopUpHeight = 300, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;$(document).ready( function() {$(window).resize(function() {var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;var popupWidth = $("#login_popup").width();var mypopup = $("#login_popup");$("#login_popup").css({"left": windowWidth/2 - popupWidth/2});});});//]]></script><style type="text/css">#page-footer, div.navbar, div.navbar ul.linklist {display: block !important;}ul.linklist li.rightside, ul.linklist li.rightside a.copyright {display: inline !important;}</style></head><body id="phpbb"><div id="login_popup"><div class="h3">THPT Bình Chánh Official Forum</div>Bạn có phải hs trường Bình Chánh (´・ω・`) <br />

Nếu có bạn hãy đăng kí để chúng tôi biết<br />
và sẽ có nhiều quyền lợi hơn ^^ have fun !<div id="login_popup_buttons"><form action="/login" method="get"><input type="submit" class="button1" value="Đăng Nhập" /><input type="button" class="button1" value="Đăng ký" onclick="parent.location='/register';" /><input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="Do not display again" /></form></div></div><div class="conteneur_minwidth_IE"><div class="conteneur_layout_IE"><div class="conteneur_container_IE"><div id="wrap"><a id="top" name="top" accesskey="t"></a><div id="page-header"><div class="headerbar"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><div id="logo-desc"><a href="/" id="logo"><img src="http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_logo.jpg" alt="THPT Bình Chánh Official Forum" /></a><p>THPT Bình Chánh Official Forum</p></div><span class="corners-bottom"><span></span></span></div></div><div class="navbar"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="linklist navlinks borderless"><li><a class="mainmenu" href="/"><img id="i_icon_mini_index" src="http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_icon_mini_index.gif" border="0" hspace="0" alt="Index" title="Index" /></a></li><li><a class="mainmenu" href="/faq"><img id="i_icon_mini_faq" src="http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_icon_mini_faq.gif" border="0" hspace="0" alt="Trợ giúp" title="Trợ giúp" /></a></li><li><a class="mainmenu" href="/register" rel="nofollow"><img id="i_icon_mini_register" src="http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_icon_mini_register.gif" border="0" hspace="0" alt="Đăng ký" title="Đăng ký" /></a></li><li><a class="mainmenu" href="/login" rel="nofollow"><img id="i_icon_mini_login" src="http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_icon_mini_login.gif" border="0" hspace="0" alt="Đăng Nhập" title="Đăng Nhập" /></a></li></ul><span class="corners-bottom"><span></span></span></div></div><div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;"><div class="module"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><div id="fa_ticker_container"><div id="fa_ticker" style="height:0px;"><div class="fa_ticker_content"><div>Đề nghị các thành vịên không có hành vi thiếu văn hóa và viết các bài viết mang tính chất quảng các trong 4rum. Mọi truờng hợp vi phạm sẽ bị BAN nick vĩnh viễn!!! Hiện tại mình sẽ cải thiện forum nếu có gì sai sót xin các bạn góp ý và thông cảm ^^!</div></div></div></div><span class="corners-bottom"><span></span></span></div></div></div></div><div id="page-body"><div id="emptyidcc" class="no-left"><div id="outer-wrapper"><div id="wrapper"><div id="container"><div id="content"><div id="emptyidleft"></div><div id="main"><div id="main-content"><div class="add-google7231" ><iframe frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="728" height="90" src="http://ad.z5x.net/st?ad_type=iframe&ad_size=728x90&section=1649904"></iframe><br class="clear" /></div><div style="clear:both;"></div><style type="text/css">html body .add-google7231,html body .add-google7231 iframe,html body iframe[name="google_ads_frame"],html body .add-google7231 iframe[name="google_ads_frame"],html body #wrap #page-body div.add-google7231,html body #page-body .add-google7231{display:block!important;visibility:visible!important;float:none!important;position:inherit!important;left:inherit!important;top:inherit!important;right:inherit!important;bottom:inherit!important;margin:0 auto!important;padding:inherit!important;filter:alpha(opacity=100)!important;-moz-opacity:1!important;-khtml-opacity:1!important;opacity:1!important;z-index:9999!important;text-align:center!important}html body .add-google7231,html body .add-google7231 iframe[name="google_ads_frame"]{width:728px!important;height:90px!important;min-height:90px!important}html body .add-google7231 iframe{border:0px!important}html body iframe[name="google_ads_frame"]{width:100%!important;height:inherit!important;min-height:inherit!important}</style><div style="height:3px"></div><p>Hôm nay: Sun Jul 17, 2011 7:20 pm</p><br class="clear" /><div class="panel introduction"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><div class="h3">Thông báo</div><div class="mes-txt">Đề nghị các thành vịên không có hành vi thiếu văn hóa và viết các bài viết mang tính chất quảng các trong 4rum. Mọi truờng hợp vi phạm sẽ bị BAN nick vĩnh viễn!!!

Hiện tại mình sẽ cải thiện forum nếu có gì sai sót xin các bạn góp ý và thông cảm ^^!</div><span class="corners-bottom"><span></span></span></div></div><ul class="linklist"><li><a href="/search?search_id=unanswered">Xem bài chưa có ai trả lời</a></li></ul><div class="forabg"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="topiclist"><li class="header"><dl class="icon"><dd class="dterm"><div class="table-title"><h2>Chuyên mục</h2></div></dd><dd class="topics">Chủ đề</dd><dd class="posts">Số bài</dd><dd class="lastpost"><span>Bài gửi sau cùng</span></dd></dl></li></ul><ul class="topiclist forums"><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f5-forum" class="forumtitle">Góc hỏi-đáp</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">8 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">25 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Thu Jul 14, 2011 9:35 pm<br /><strong><a href="/u29" class="gensmall"><span style="color:#FFFFFF" class="color-groups"><strong>heocon240995</strong></span></a></strong> <a href="/t275-topic#690" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Xin Xỏ mấy anh lớn " title="Xin Xỏ mấy anh lớn " /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f20-forum" class="forumtitle">Góp ý xây dựng thptbinhchanh</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">3 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">14 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Tue Jul 05, 2011 4:05 pm<br /><strong><a href="/u57" class="gensmall"><span style="color:#FFFFFF" class="color-groups"><strong>Kay</strong></span></a></strong> <a href="/t272-topic#682" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Một vài góp ý cho thptbinhchanh" title="Một vài góp ý cho thptbinhchanh" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f21-forum" class="forumtitle">Hướng dẫn dử dụng forum</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">1 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">2 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Tue Dec 07, 2010 12:40 pm<br /><strong><a href="/u23" class="gensmall">administrator</a></strong> <a href="/t122-topic#330" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Hướng dẫn post nhạc từ mp3.zing.vn lên forum" title="Hướng dẫn post nhạc từ mp3.zing.vn lên forum" /></a></span></dd></dl></li></ul><span class="corners-bottom"><span></span></span></div></div><div class="forabg"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="topiclist"><li class="header"><dl class="icon"><dd class="dterm"><div class="table-title"><h2>Sự kiện</h2></div></dd><dd class="topics">Chủ đề</dd><dd class="posts">Số bài</dd><dd class="lastpost"><span>Bài gửi sau cùng</span></dd></dl></li></ul><ul class="topiclist forums"><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f3-forum" class="forumtitle">Tin tức</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">3 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">4 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Mon Jun 20, 2011 2:31 pm<br /><strong><a href="/u57" class="gensmall"><span style="color:#FFFFFF" class="color-groups"><strong>Kay</strong></span></a></strong> <a href="/t265-topic#658" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Nâng cao kiến thức pháp luật cho một cuộc sống tốt đẹp hơn!" title="Nâng cao kiến thức pháp luật cho một cuộc sống tốt đẹp hơn!" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f4-forum" class="forumtitle">Hình ảnh</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">16 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">76 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Mon Jul 11, 2011 4:38 pm<br /><strong><a href="/u57" class="gensmall"><span style="color:#FFFFFF" class="color-groups"><strong>Kay</strong></span></a></strong> <a href="/t267-topic#687" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="xả stress sau khi thi Tốt Nghiệp 2011" title="xả stress sau khi thi Tốt Nghiệp 2011" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f6-forum" class="forumtitle">Video Clips</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">9 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">22 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Mon Jun 06, 2011 1:55 pm<br /><strong><a href="/u17" class="gensmall"><span style="color:#FF0000" class="color-groups"><strong>angel_on_my_shoulder</strong></span></a></strong> <a href="/t255-topic#640" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="cái này đáng xem các bạn vào xem !!!" title="cái này đáng xem các bạn vào xem !!!" /></a></span></dd></dl></li></ul><span class="corners-bottom"><span></span></span></div></div><div class="forabg"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="topiclist"><li class="header"><dl class="icon"><dd class="dterm"><div class="table-title"><h2>Trường THPT Bình Chánh</h2></div></dd><dd class="topics">Chủ đề</dd><dd class="posts">Số bài</dd><dd class="lastpost"><span>Bài gửi sau cùng</span></dd></dl></li></ul><ul class="topiclist forums"><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f15-forum" class="forumtitle">Khối 10</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">1 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">3 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Mon Nov 29, 2010 9:00 am<br /><strong><a href="/u17" class="gensmall"><span style="color:#FF0000" class="color-groups"><strong>angel_on_my_shoulder</strong></span></a></strong> <a href="/t46-topic#257" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Thông báo!!!" title="Thông báo!!!" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f16-forum" class="forumtitle">Khối 11</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">0 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">0 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f17-forum" class="forumtitle">Khối 12</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">6 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">9 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Wed Jun 29, 2011 1:56 pm<br /><strong><a href="/u75" class="gensmall">nguyendieungoan</a></strong> <a href="/t271-topic#668" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN LICH SU" title="ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN LICH SU" /></a></span></dd></dl></li></ul><span class="corners-bottom"><span></span></span></div></div><div class="forabg"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="topiclist"><li class="header"><dl class="icon"><dd class="dterm"><div class="table-title"><h2>Học Tập</h2></div></dd><dd class="topics">Chủ đề</dd><dd class="posts">Số bài</dd><dd class="lastpost"><span>Bài gửi sau cùng</span></dd></dl></li></ul><ul class="topiclist forums"><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f11-forum" class="forumtitle">Văn Học</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">8 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">16 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Wed Jun 15, 2011 5:26 pm<br /><strong><a href="/u75" class="gensmall">nguyendieungoan</a></strong> <a href="/t261-topic#652" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Đề thi thử đại học năm 2011 môn Ngữ văn" title="Đề thi thử đại học năm 2011 môn Ngữ văn" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f12-forum" class="forumtitle">Toán</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">7 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">8 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Fri Jun 24, 2011 12:08 pm<br /><strong><a href="/u75" class="gensmall">nguyendieungoan</a></strong> <a href="/t268-topic#663" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN TOÁN (mới)" title="ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN TOÁN (mới)" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f13-forum" class="forumtitle">Vật Lí</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">3 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">3 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Fri Jun 24, 2011 12:08 pm<br /><strong><a href="/u75" class="gensmall">nguyendieungoan</a></strong> <a href="/t269-topic#664" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN VẬT LÝ" title="ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN VẬT LÝ" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f14-forum" class="forumtitle">Hoá học</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">2 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">5 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Wed Jun 15, 2011 1:05 pm<br /><strong><a href="/u57" class="gensmall"><span style="color:#FFFFFF" class="color-groups"><strong>Kay</strong></span></a></strong> <a href="/t188-topic#649" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Đố bạn axit gì?" title="Đố bạn axit gì?" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f26-forum" class="forumtitle">Phương pháp học tập</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">4 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">4 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Wed Jun 15, 2011 5:18 pm<br /><strong><a href="/u75" class="gensmall">nguyendieungoan</a></strong> <a href="/t260-topic#651" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Đề thi thử đại học năm 2011 môn Sinh học" title="Đề thi thử đại học năm 2011 môn Sinh học" /></a></span></dd></dl></li></ul><span class="corners-bottom"><span></span></span></div></div><div class="forabg"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="topiclist"><li class="header"><dl class="icon"><dd class="dterm"><div class="table-title"><h2>Thư viện cuộc sống</h2></div></dd><dd class="topics">Chủ đề</dd><dd class="posts">Số bài</dd><dd class="lastpost"><span>Bài gửi sau cùng</span></dd></dl></li></ul><ul class="topiclist forums"><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f29-forum" class="forumtitle">Khu vườn tình yêu</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">4 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">9 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Sat Jun 04, 2011 1:44 pm<br /><strong><a href="/u57" class="gensmall"><span style="color:#FFFFFF" class="color-groups"><strong>Kay</strong></span></a></strong> <a href="/t245-topic#632" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="tình yêu cao thượng" title="tình yêu cao thượng" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f30-forum" class="forumtitle">Hạt giống tâm hồn</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">0 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">0 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span></span></dd></dl></li></ul><span class="corners-bottom"><span></span></span></div></div><div class="forabg"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="topiclist"><li class="header"><dl class="icon"><dd class="dterm"><div class="table-title"><h2>Giao lưu, kết bạn</h2></div></dd><dd class="topics">Chủ đề</dd><dd class="posts">Số bài</dd><dd class="lastpost"><span>Bài gửi sau cùng</span></dd></dl></li></ul><ul class="topiclist forums"><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f27-forum" class="forumtitle">Tự giới thiệu- Kết bạn</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">1 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">13 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Sun Jul 03, 2011 7:18 pm<br /><strong><a href="/u57" class="gensmall"><span style="color:#FFFFFF" class="color-groups"><strong>Kay</strong></span></a></strong> <a href="/t156-topic#676" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Thông báo cho tất cả các member đến mấy bác đang rờ vào con chuột!" title="Thông báo cho tất cả các member đến mấy bác đang rờ vào con chuột!" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f28-forum" class="forumtitle">Câu lạc bộ- Hội nhóm</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">1 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">2 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Thu Mar 10, 2011 5:47 pm<br /><strong><a href="/u1" class="gensmall"><span style="color:#FF0000" class="color-groups"><strong>Admin</strong></span></a></strong> <a href="/t179-topic#474" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="[CLB] Instrument- nơi thể hiện tài năng ❀◕‿◕❀ " title="[CLB] Instrument- nơi thể hiện tài năng ❀◕‿◕❀ " /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f31-forum" class="forumtitle">Nhật kí</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">1 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">1 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Tue May 24, 2011 10:29 pm<br /><strong><a href="/u29" class="gensmall"><span style="color:#FFFFFF" class="color-groups"><strong>heocon240995</strong></span></a></strong> <a href="/t234-topic#582" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Khai hoang box nhật kí . . ." title="Khai hoang box nhật kí . . ." /></a></span></dd></dl></li></ul><span class="corners-bottom"><span></span></span></div></div><div class="forabg"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="topiclist"><li class="header"><dl class="icon"><dd class="dterm"><div class="table-title"><h2>Góc giải trí</h2></div></dd><dd class="topics">Chủ đề</dd><dd class="posts">Số bài</dd><dd class="lastpost"><span>Bài gửi sau cùng</span></dd></dl></li></ul><ul class="topiclist forums"><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f2-forum" class="forumtitle">Âm nhạc</a></h3><br /><img src="https://2img.net/h/i567.photobucket.com/albums/ss117/heocon240995/k_on21.png" alt="https://2img.net/h/i567.photobucket.com/albums/ss117/heocon240995/k_on21.png" style="float:left" />Âm nhạc chia sẻ cảm xúc
lıllı ((((|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|)))) ıllı

<img align="center" src="https://2img.net/h/i567.photobucket.com/albums/ss117/heocon240995/rock.png" width="300" height="60"><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">84 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">123 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Sun Jun 19, 2011 9:47 pm<br /><strong><a href="/u29" class="gensmall"><span style="color:#FFFFFF" class="color-groups"><strong>heocon240995</strong></span></a></strong> <a href="/t266-topic#657" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="[MV] Nơi Ấy - Hà OKIO" title="[MV] Nơi Ấy - Hà OKIO" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f7-forum" class="forumtitle">Film</a></h3><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">11 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">22 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Wed Jan 19, 2011 10:46 pm<br /><strong><a href="/u2" class="gensmall"><span style="color:#FF0000" class="color-groups"><strong>Bjzozo</strong></span></a></strong> <a href="/t163-topic#439" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Bao Công xử án Tôn Ngộ Không ^^!" title="Bao Công xử án Tôn Ngộ Không ^^!" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f8-forum" class="forumtitle">Thể thao</a></h3><br /><img src="https://2img.net/h/i567.photobucket.com/albums/ss117/heocon240995/love-sports-tn.jpg" alt="https://2img.net/h/i567.photobucket.com/albums/ss117/heocon240995/love-sports-tn.jpg" style="float:left" />Bla Bla. . . Muốn khỏe mạnh thì phải tập thể thao . . . ^^<br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">2 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">9 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Sun Dec 05, 2010 3:35 pm<br /><strong><a href="/u17" class="gensmall"><span style="color:#FF0000" class="color-groups"><strong>angel_on_my_shoulder</strong></span></a></strong> <a href="/t32-topic#311" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Forum đội Bóng rổ trường THPT Bình Chánh!!!!!" title="Forum đội Bóng rổ trường THPT Bình Chánh!!!!!" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_category.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f9-forum" class="forumtitle">Truyện</a></h3><br /><img src="https://2img.net/h/i567.photobucket.com/albums/ss117/heocon240995/3114342438_1b02206f88.jpg" alt="https://2img.net/h/i567.photobucket.com/albums/ss117/heocon240995/3114342438_1b02206f88.jpg" style="float:left" /><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">1 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">1 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Wed Feb 23, 2011 8:37 pm<br /><strong><a href="/u1" class="gensmall"><span style="color:#FF0000" class="color-groups"><strong>Admin</strong></span></a></strong> <a href="/t174-topic#456" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="IT tho!(comment)" title="IT tho!(comment)" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f10-forum" class="forumtitle">Games</a></h3><br /><img src="https://2img.net/h/i567.photobucket.com/albums/ss117/heocon240995/gp01-1.jpg" alt="https://2img.net/h/i567.photobucket.com/albums/ss117/heocon240995/gp01-1.jpg" style="float:left" /><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">5 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">20 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Thu Jul 07, 2011 10:28 am<br /><strong><a href="/u110" class="gensmall">susu88</a></strong> <a href="/t273-topic#683" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Xả stress sau những buổi học căng thẳng nào" title="Xả stress sau những buổi học căng thẳng nào" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f19-forum" class="forumtitle">Thủ thuật tin học</a></h3><br /><img src="https://2img.net/h/i567.photobucket.com/albums/ss117/heocon240995/Animated_Matrix_Box_by_ShadowHedgehog4ever.gif" alt="https://2img.net/h/i567.photobucket.com/albums/ss117/heocon240995/Animated_Matrix_Box_by_ShadowHedgehog4ever.gif" style="float:left" />Chia sẻ là cho đi ^^!<br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">14 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">101 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Thu May 26, 2011 7:49 am<br /><strong><a href="/u71" class="gensmall">ShepshilKaso</a></strong> <a href="/t229-topic#602" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Tăng tốc FF" title="Tăng tốc FF" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f25-forum" class="forumtitle">Thư giãn</a></h3><br /><img src="https://2img.net/h/i567.photobucket.com/albums/ss117/heocon240995/TrollFace_RE_Mithra_The_Original_Jesus_Christ-s1327x1080-170822.png" alt="https://2img.net/h/i567.photobucket.com/albums/ss117/heocon240995/TrollFace_RE_Mithra_The_Original_Jesus_Christ-s1327x1080-170822.png" style="float:left" /><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">6 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">8 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Tue May 24, 2011 10:51 pm<br /><strong><a href="/u29" class="gensmall"><span style="color:#FFFFFF" class="color-groups"><strong>heocon240995</strong></span></a></strong> <a href="/t203-topic#589" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Learning english" title="Learning english" /></a></span></dd></dl></li><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h3 class="hierarchy"><a href="/f32-forum" class="forumtitle">Trao đổi</a></h3><br /><img src="http://www.twins-solutions.com/images/share128.png" alt="http://www.twins-solutions.com/images/share128.png" style="float:left" />Nơi các thành viên trao đổi hàng hóa với nhau (không dc rao bán)<br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">1 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">1 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Tue Jul 12, 2011 5:03 pm<br /><strong><a href="/u29" class="gensmall"><span style="color:#FFFFFF" class="color-groups"><strong>heocon240995</strong></span></a></strong> <a href="/t274-topic#688" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Nội dung box trao đổi và bài viết đầu tiên" title="Nội dung box trao đổi và bài viết đầu tiên" /></a></span></dd></dl></li></ul><span class="corners-bottom"><span></span></span></div></div><div class="forabg"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="topiclist"><li class="header"><dl class="icon"><dd class="dterm"><div class="table-title"><h2>Basket-Các bài không hợp lệ trong forum</h2></div></dd><dd class="topics">Chủ đề</dd><dd class="posts">Số bài</dd><dd class="lastpost"><span>Bài gửi sau cùng</span></dd></dl></li></ul><ul class="topiclist forums"><li class="row"><dl class="icon" style="background:url(http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif) no-repeat scroll 10px 50%;"><dd class="dterm"><div style="display: block; margin : 0 0px 0 45px;"><h2 class="hierarchy"><a href="/f22-forum" class="forumtitle">Basket-Các bài không hợp lệ trong forum</a></h2><br /><strong></strong> </div></dd><dd class="topics">10 <dfn>Chủ đề</dfn></dd><dd class="posts">30 <dfn>Số bài</dfn></dd><dd class="lastpost"><span>Sat May 21, 2011 3:13 pm<br /><strong><a href="/u14" class="gensmall">lynheO</a></strong> <a href="/t139-topic#546" class="last-post-icon"><img class="sprite-icon_topic_latest" src="https://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="iU la` j??????????????????????????????" title="iU la` j??????????????????????????????" /></a></span></dd></dl></li></ul><span class="corners-bottom"><span></span></span></div></div><ul class="linklist"><li><a href="/search?search_id=activetopics">Today's active topics</a> • </li><li><a href="/memberlist?mode=today_posters">Today's top 20 posters</a> • </li><li class="last"><a href="/memberlist?mode=overall_posters">Overall top 20 posters</a></li><li class="rightside"><a href="/?mode=delete_cookies">Delete the forum cookies</a></li></ul><div class="h3"><a href="/viewonline" rel="nofollow">Thống Kê</a></div><img src="http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_whosonline.gif" id="i_whosonline" alt="Thống Kê" class="img-whois" /><p>Hiện có <strong>3</strong> người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: <strong>2</strong> Thành viên, <strong>0</strong> Thành viên ẩn danh và <strong>1</strong> Khách viếng thăm :: 1 Bot<br />Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là <strong>11</strong> người, vào ngày Wed Jun 15, 2011 10:56 am<br /><br />Các thành viên đang truy cập: <a href="/u1"><span style="color:#FF0000"><strong>Admin</strong></span></a>, <a href="/u29"><span style="color:#FFFFFF"><strong>heocon240995</strong></span></a><br />Bots : <span style="font-family:Georgia,Verdana;"><span style="color:#1849b5">G</span><span style="color:#de3018">o</span><span style="color:#efbA00">o</span><span style="color:#1849b5">g</span><span style="color:#31b639">l</span><span style="color:#de3018">e</span></span><br /><br /><br style="line-height:5px;" />No users have a birthday today<br />No users are having a birthday in the upcoming 7 days<br /><br /><em>Legend :  [ <b><a style="color: #FF0000" class="gensmall" href="/g2-group">Moderators</a></b> ] [ <b><a style="color: #FFFFFF" class="gensmall" href="/g3-group">Spammer chuyên nghiệp</a></b> ]</em></p><div class="clear"></div><div class="h3"><a href="/statistics" rel="nofollow">Statistics</a></div><p class="page-bottom">Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là <strong>593</strong></p><p class="page-bottom">Diễn Đàn hiện có <strong>113</strong> thành viên</p><p class="page-bottom">Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: <strong><a href="/u114">boykute95</a></strong></p><div class="panel"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><form action="/login" method="post" name="form_login"><div class="user_login_form center"><label>Tên truy cập : <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label> <label>Mật khẩu : <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label> <label>Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập : <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" checked="checked" /></label> <input class="mainoption button1" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập" /></div></form><span class="corners-bottom"><span></span></span></div></div><br style="clear:both" /><ul id="picture_legend"><li><img src="http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_new_big.gif" alt="Bài viết mới" />Bài viết mới</li><li><img src="http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_big.gif" alt="Không có bài viết mới" />Không có bài viết mới</li><li><img src="http://hitskin.com/themes/14/98/42/i_folder_locked_big.png" alt="Diễn Đàn đã bị khoá" />Diễn Đàn đã bị khoá</li></ul><div id="add-google-bottom" align="center" style="clear:both;"><iframe frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="728" height="90" src="http://ad.z5x.net/st?ad_type=iframe&ad_size=728x90&section=1649904"></iframe></div><div style="height:3px"></div></div></div></div></div><div id="emptyidright"></div></div></div></div></div><div id="page-footer"><div class="navbar"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="linklist clearfix"><li class="footer-home"><a class="icon-home" href="/" accesskey="h">Index</a></li><li class="rightside"><strong><a href="http://www.forumvi.com/vi/create-forum/" target="_blank" class="copyright">Free forum</a></strong> | <span class="gensmall">©️</span> <a href="http://www.forumvi.com/vi/phpbb/" target="_blank" class="copyright">phpBB</a> | <a name="bottom" href="http://help.forumotion.com/" target="_blank" class="copyright">Free forum support</a> | <a name="bottom" href="/contact" class="copyright" rel="nofollow">Liên hệ</a> | <a href="/abuse?page=%2F&amp;report=1" class="copyright" rel="nofollow">Report an abuse</a> | <strong><a href="http://www.hazblog.com/vi/" target="_blank" class="copyright">Create your blog</a></strong></li></ul><span class="corners-bottom"><span></span></span></div></div><p class="copyright"><strong></strong></p></div></div></div></div></div><script type="text/javascript">//<![CDATA[
fa_endpage();//]]></script></body></html> Ngạc Nhiên

------------------------------ o.O.o ------------------------------------
Chữ kí là j , có ăn dc ko?
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 118
Điểm của thành viên : 180
Join date : 03/11/2010
Đến từ : Rân thường bình chánh

http://thptbinhchanh.forum-viet.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết